Pigtærsker fra Maskinfabrikken

Pigtærsker fra Maskinfabrikken N. KR. Nielsen, Dronningborg Mølle:

Produceret fra ca. 1900? - 1920?

Pig-tærsker årgang 1904

 

Retur til oversigten: Dronningborg Maskinfabrik